Creatividade: A base da diferenciación

“A creatividade é a capacidade ou aptitude para xerar alternativas a partir dunha información dada, poñendo a énfase na variedade, cantidade e relevancia dos resultados”.

Guilford (1971)

Son moitos os autores que ao longo dos anos han teorizado sobre o termo creatividade, dado que co paso do tempo, converteuse nun alicerce fundamental en case todos os sectores que se dedican a satisfacer, de maneira directa ou indirecta, calquera tipo de necesidade que o público demanda. Poderiamos dedicarlle un post enteiro a teorizar sobre as diferentes definicións que se foron elaborando ao longo da historia, pero optamos por quedarnos coa do psicólogo estadounidense Guilford, quen lle dá énfase aos resultados, do mesmo xeito que nós.

No post de hoxe, quixemos realizar a nosa particular homenaxe a este autor seguindo a súa teoría sobre as habilidades que compoñen a creatividade, e aplicándoas ao mundo dos eventos, xa que consideramos que a creatividade é o alicerce fundamental para a diferenciación á hora de crear un evento.

Segundo Guilford (1950) e Dedboud (1992), as habilidades das que estamos a falar son as oito seguintes: Sensibilidade para os problemas, Fluidez , Flexibilidade , Orixinalidade, Redefinición, Análise, Síntese e Penetración.

Desde Trevisani, imos dar nosa propia definición de seis delas, que consideramos indispensable á hora de aplicalas como habilidades creativas necesarias para crear un evento:

1- Sensibilidade para os problemas:

Unha habilidade clave para a creación dun evento, é o feito de poder detectar con rapidez os erros, ocos ou carencia cos que pode contar o evento. Esta habilidade permitiranos solucionalos canto antes, mesmo antes de que o propio asistente detécteos, facéndoos inexistentes para eles. Ser conformistas e estáticos, non nos axudará á mellora contínua dos nosos eventos e moito menos, a poder destacar.

2- Fluidez:

Neste sentido, cremos que esta capacidade é indispensable á hora de levar a cabo a comunicación co cliente. Ter unha conversación fluída, un constante feedback, con el, non só fará case inexistentes as posibilidades de cometer un erro, senón que tamén permitirá ao cliente sentirse parte fundamental da creación do evento.

3- Flexibilidade:

Do mesmo xeito que non todos os clientes son iguais, os eventos tampouco deben de selo. Nese aspecto, debemos ser un pouco camaleónicos e conseguir adaptarnos ás necesidades de cada cliente, para que se vexa reflectido no propio evento, facéndoo único e irrepetible.

4- Orixinalidade:

Se a creatividade é a base da diferenciación, a orixinalidade é a base da creatividade. Estar en constante aprendizaxe, empapandonos continuamente de ideas innovadoras e cos cinco sentidos postos no medio que nos rodea, axudaranos a construír cousas únicas e que capten a atención do público obxectivo.

5-Análise e Síntese:

Nesta ocasión, decidimos fusionar dous dos puntos que trata Guilfort, nun só, xa que consideramos que están altamente ligados e que non debe existir o un sen o outro. Á hora de elaborar calquera clase de evento, requírese unha gran capacidade de análise, xa que debemos de analizar todos os elementos que poden afectarnos directamente ou mesmo indirectamente: o noso cliente, o medio que nos rodea, os competidores (tanto os nosos como os do noso cliente), o lugar no que se vai a realizar… Unha infinidade de elementos que debemos de coñecer á perfección (podemos apoiarnos nun estudo DAFO ou similares) para saber como utilizalos, fusionalos e sacarlles o seu máximo partido centrándonos nos puntos fortes e débiles que seleccionamos mediante a nosa capacidade de síntese.

 

Se queres reunir todas esas habilidades no teu evento e moitas outras máis, Trevisani está a esperarche. Contácta connosco!

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *