ACTUALIDAD
ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG

Creatividade: A base da diferenciación

“A creatividade é a capacidade ou aptitude para xerar alternativas a partir dunha información dada, poñendo a énfase na variedade, cantidade e relevancia dos resultados”. Guilford (1971) Son moitos os autores que ao longo dos anos han teorizado sobre o termo creatividade, dado que co paso do tempo, converteuse nun …

As claves para obter o éxito no teu evento

Organizar calquera evento require dunha planificación estratéxica global na que debemos ter en conta unha serie de claves que nos axuden a lograr o obxectivo que buscamos, transmitir os valores de marca e xerar experiencias que perduren na mente dos participantes. A gran vantaxe de organizar un evento con éxito …